Kommunalskatteuppgifter, riket. År 1930 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

år Markera minst ett värde

Totalt 91 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I de fall där summan av skattesatsen till kommun och landsting inte överensstämmer med total kommunal skattesats så beror det på avrundningsfel.
tabellinnehåll
Skattesats, total kommunal
Från och med år 2000 ingår inte längre någon församlingsskatt i den kommunala skattesatsen, eftersom församlingarna inom Svenska kyrkan inte längre är kommuner.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Marie Glanzelius, SCB
+46 010-479 60 11
marie.glanzelius@scb.se

Enhet
Skattesats, total kommunal:
kr/skattekrona
Skattesats, till kommun:
kr/skattekrona
Skattesats, till region:
kr/skattekrona
Skattesats, till församling:
kr/skattekrona
Referenstid
Skattesats, total kommunal:
December året före redovisningsåret
Skattesats, till kommun:
December året före redovisningsåret
Skattesats, till region:
December året före redovisningsåret
Skattesats, till församling:
December året före redovisningsåret
Datatyp
Skattesats, total kommunal:
Stock
Skattesats, till kommun:
Stock
Skattesats, till region:
Stock
Skattesats, till församling:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats, till kommun:
Nej
Skattesats, till region:
Nej
Skattesats, till församling:
Nej
Säsongsrensad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats, till kommun:
Nej
Skattesats, till region:
Nej
Skattesats, till församling:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0101F1