Kommunalskatteuppgifter efter region. År 1993-1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ny regional indelning fr. o. m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun - Nykvarn (kod 0140)
tabellinnehåll
Skattesats till kommun
Observera att kommunerna i Malmö och Göteborg för åren t. o. m. 1998 inte ingått i landsting, varför landstingsskattesats inte kunnat redovisas för dem. Fr. o. m. 1999 ingår Malmö kommun i Skåne läns landsting och Göteborgs kommun i Västra Götalands läns landsting. Gotlands kommun är från detta år enda kommun som inte ingår i något landsting.
Skattesats till landsting
Observera att kommunerna i Malmö och Göteborg för åren t. o. m. 1998 inte ingått i landsting, varför landstingsskattesats inte kunnat redovisas för dem. Fr. o. m. 1999 ingår Malmö kommun i Skåne läns landsting och Göteborgs kommun i Västra Götalands läns landsting. Gotlands kommun är från detta år enda kommun som inte ingår i något landsting.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1999-02-03
Kontakt
Marie Glanzelius, SCB
+46 010-479 60 11
marie.glanzelius@scb.se

Enhet
Skattesats, total kommunal:
kr/skattekrona
Skattesats till kommun:
kr/skattekrona
Skattesats till landsting:
kr/skattekrona
Skattesats till församling:
kr/skattekrona
Referenstid
Skattesats, total kommunal:
December året före redovisningsåret
Skattesats till kommun:
December året före redovisningsåret
Skattesats till landsting:
December året före redovisningsåret
Skattesats till församling:
December året före redovisningsåret
Datatyp
Skattesats, total kommunal:
Stock
Skattesats till kommun:
Stock
Skattesats till landsting:
Stock
Skattesats till församling:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till landsting:
Nej
Skattesats till församling:
Nej
Säsongsrensad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till landsting:
Nej
Skattesats till församling:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0101A1