Begravningsavgift samt kyrkoavgift till Svenska kyrkan. År 2000 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Begravningsavgift
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten utom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Marie Glanzelius, SCB
+46 010-479 60 11
marie.glanzelius@scb.se

Enhet
Begravningsavgift:
procent
Kyrkoavgift inkl. begravningsavgift:
procent
Referenstid
Begravningsavgift:
December året före redovisningsåret
Kyrkoavgift inkl. begravningsavgift:
December året före redovisningsåret
Datatyp
Begravningsavgift:
Stock
Kyrkoavgift inkl. begravningsavgift:
Stock
Kalenderkorrigerad
Begravningsavgift:
Nej
Kyrkoavgift inkl. begravningsavgift:
Nej
Säsongsrensad
Begravningsavgift:
Nej
Kyrkoavgift inkl. begravningsavgift:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0101G1