Antal besök och gästnätter efter region, boendeform och målgrupp (tabellen avser flerdagsresor). År 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

boendeform Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

målgrupp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid användning av data i denna tabell ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-06-29
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Sandra Sjöberg, SCB
+46 010-479 47 07
sandra.sjoberg@scb.se

Enhet
Antal besök:
antal
Osäkerhetstal, besök (±):
antal
Antal gästnätter:
antal
Osäkerhetstal, gästnätter (±):
antal
Referenstid
Antal besök:
År
Osäkerhetstal, besök (±):
År
Antal gästnätter:
År
Osäkerhetstal, gästnätter (±):
År
Datatyp
Antal besök:
Flöde
Osäkerhetstal, besök (±):
Flöde
Antal gästnätter:
Flöde
Osäkerhetstal, gästnätter (±):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal besök:
Nej
Osäkerhetstal, besök (±):
Nej
Antal gästnätter:
Nej
Osäkerhetstal, gästnätter (±):
Nej
Säsongsrensad
Antal besök:
Nej
Osäkerhetstal, besök (±):
Nej
Antal gästnätter:
Nej
Osäkerhetstal, gästnätter (±):
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
000000TR