Antal gästnätter i Sverige efter boendeform. År 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

boendeform Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid användning av data i denna tabell ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-06-27
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Sandra Sjöberg, SCB
+46 010-479 47 07
sandra.sjoberg@scb.se

Enhet
Antal gästnätter:
antal
Osäkerhetstal (±):
antal
Datatyp
Antal gästnätter:
Flöde
Osäkerhetstal (±):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal gästnätter:
Nej
Osäkerhetstal (±):
Nej
Säsongsrensad
Antal gästnätter:
Nej
Osäkerhetstal (±):
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
000000TS