Statistikdatabasen
Gästnätter efter hemland och anläggningstyp. Preliminär statistik. Månad 1978M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hemland

Totalt 51 Valda

Sök

anläggningstyp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 513 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
1978-1994 särredovisas Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Italien, USA, Kanada samt Japan. Inför 1995 utökades antalet specificerade hemländer i undersökningen från 15 till 25, inför 1997 gjordes en ytterligare utökning till 33, 2004 utökades antalet hemländer till 34 och från och med 2008 redovisas 41 hemländer.
SoL ingår i statistiken från och med 2003.

Camping ingår i statistiken från och med 2008.

1994 gjordes en komplettering av underlaget för statistiken med ca 150 anläggningar, som främst utgjordes av konferensanläggningar, i kategori Hotell.
Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2019 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2020 publiceras våren 2021.
hemland
Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande (= mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt utomlands ska alltså redovisas som en gäst från bosättningslandet.
hemland
Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande (= mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt utomlands ska alltså redovisas som en gäst från bosättningslandet.
hemland
Övriga Europa
Övriga Europa utgjordes 1978-1994 av samtliga europeiska länder förutom Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Italien som särredovisades.
Därefter har följande förändringar skett:
-From 1995 särredovisas Belgien, Österrike, Spanien, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Europa.
-From 1997 särredovisas Island, Irland, Luxemburg, Portugal, Grekland, Turkiet, Tjeckien, Slovakien, Ungern och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Europa.
-From 2008 särredovisas Rumänien, Slovenien, Bulgarien, Cypern, Malta och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Europa.
Övriga Amerika
1997 tillkom kategorin Övriga Amerika som tidigare ingått i Övriga världen. Därefter har följande förändring skett:

-From 2008 särredovisas Brasilien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Amerika.
Övriga Asien
1997 tillkom kategorin Övriga Asien som tidigare ingått i Övriga världen. Därefter har följande förändringar skett:

-From 2004 särredovisas Kina och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Asien.

-From 2008 särredovisas Indien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Asien.
Övriga länder
Övriga länder utgjordes 1978-1994 av samtliga utomeuropeiska länder förutom USA, Kanada samt Japan som särredovisades. Därefter har följande förändringar skett:
-From 1995 särredovisas Sydkorea och Australien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga länder.
-From 1997 särredovisas nya Zeeland och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga länder.
-1997 tillkom kategorierna Övriga Amerika, Övriga Asien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga länder.
Uppgift saknas
1997 tillkom kategorin Uppgift saknas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-05
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal gästnätter:
antal
Gästnätter i procent:
procent
Referenstid
Antal gästnätter:
Månad
Gästnätter i procent:
Månad
Datatyp
Antal gästnätter:
Stock
Gästnätter i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal gästnätter:
Nej
Gästnätter i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal gästnätter:
Nej
Gästnätter i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
00000398