Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell och vandrarhem efter region. Månad 2008M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

anläggningstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 144 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Målgruppsfördelningen redovisas i procent av totalt antal belagda rum.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2018 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2019 publiceras våren 2020.
tabellinnehåll
Belagda rum, totalt antal
Antal belagda rum och målgruppsfördelning på vandrarhem redovisas från och med 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Belagda rum, totalt antal:
antal
Företagsmarknaden, affärskund, procent:
andel
Företagsmarknaden, konferens, procent:
antal
Privatmarknaden, grupp, procent:
antal
Privatmarknaden, fritid, procent:
antal
Referenstid
Belagda rum, totalt antal:
Månad
Företagsmarknaden, affärskund, procent:
Månad
Företagsmarknaden, konferens, procent:
Månad
Privatmarknaden, grupp, procent:
Månad
Privatmarknaden, fritid, procent:
Månad
Datatyp
Belagda rum, totalt antal:
Stock
Företagsmarknaden, affärskund, procent:
Stock
Företagsmarknaden, konferens, procent:
Stock
Privatmarknaden, grupp, procent:
Stock
Privatmarknaden, fritid, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Belagda rum, totalt antal:
Nej
Företagsmarknaden, affärskund, procent:
Nej
Företagsmarknaden, konferens, procent:
Nej
Privatmarknaden, grupp, procent:
Nej
Privatmarknaden, fritid, procent:
Nej
Säsongsrensad
Belagda rum, totalt antal:
Nej
Företagsmarknaden, affärskund, procent:
Nej
Företagsmarknaden, konferens, procent:
Nej
Privatmarknaden, grupp, procent:
Nej
Privatmarknaden, fritid, procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
00000371