Statistikdatabasen
Disponibel kapacitet och gästnätter på samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem samt kapacitetsutnyttjande av bäddar efter region. Preliminär statistik. Månad 1978M01 - 2020M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 515 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 1978-2016 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2017 publiceras våren 2018.
Tabellen innehåller uppgifter om månadens genomsnittliga disponibla kapacitet per dag och totala antalet gästnätter på samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem efter region. För att underlätta jämförelse över tid redovisas statistiken efter aktuell regional indelning 2007-01-01.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 1978-2019 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2020 publiceras våren 2021.
1994 gjordes en komplettering av underlaget för statistiken med ca 150 anläggningar, som främst utgjordes av konferensanläggningar. Dessa inkluderades i kategorin Hotell.

Från och med år 2002 redovisas samtliga vandrarhem under kategorin Vandrarhem. Tidigare ingick de anläggningar som inte var STF-anslutna i kategorin Hotell.
Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-01-19
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal disponibla anläggningar:
antal
Antal disponibla bäddar:
antal
Antal gästnätter:
antal
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
procent
Referenstid
Antal disponibla anläggningar:
Månad
Antal disponibla bäddar:
Månad
Antal gästnätter:
Månad
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Månad
Datatyp
Antal disponibla anläggningar:
Stock
Antal disponibla bäddar:
Stock
Antal gästnätter:
Stock
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal disponibla anläggningar:
Nej
Antal disponibla bäddar:
Nej
Antal gästnätter:
Nej
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal disponibla anläggningar:
Nej
Antal disponibla bäddar:
Nej
Antal gästnätter:
Nej
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701AH