Statistikdatabasen
Gästnätter för samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter efter region. Preliminär statistik. Månad 2008M01 - 2020M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 155 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet.
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).
tabellinnehåll
Antal gästnätter
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2019 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2020 publiceras våren 2021.
Antal utländska gästnätter
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2019 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2020 publiceras våren 2021.
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent
Vägd svarsfrekvens avser endast hotell (H), stugbyar (S) samt vandrarhem (V).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-01-19
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal gästnätter:
antal
Antal utländska gästnätter:
antal
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
procent
Referenstid
Antal gästnätter:
Månad
Antal utländska gästnätter:
Månad
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Månad
Datatyp
Antal gästnätter:
Stock
Antal utländska gästnätter:
Stock
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal gästnätter:
Nej
Antal utländska gästnätter:
Nej
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal gästnätter:
Nej
Antal utländska gästnätter:
Nej
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701A1