Gästnätter för samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter efter region. Preliminär statistik. Månad 2008M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 144 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).
tabellinnehåll
Antal gästnätter
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2018 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2019 publiceras våren 2020.
Antal utländska gästnätter
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2018 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2019 publiceras våren 2020.
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent
Vägd svarsfrekvens avser endast hotell (H), stugbyar (S) samt vandrarhem (V).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal gästnätter:
antal
Antal utländska gästnätter:
antal
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
procent
Referenstid
Antal gästnätter:
Månad
Antal utländska gästnätter:
Månad
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Månad
Datatyp
Antal gästnätter:
Stock
Antal utländska gästnätter:
Stock
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal gästnätter:
Nej
Antal utländska gästnätter:
Nej
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal gästnätter:
Nej
Antal utländska gästnätter:
Nej
Vägd svarsfrekvens, HSV, procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701A1