Kapacitet (inkl. stängda anläggningar) efter anläggningstyper hotell, stugbyar och vandrarhem. Preliminär statistik. Månad 2008M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

anläggningstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 144 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2018 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2019 publiceras våren 2020.
anläggningstyp
Totalt H, S och V
Hotell (H) Stugbyar (S) Vandrarhem (V)
tabellinnehåll: Antal rum/stugor , anläggningstyp: Vandrarhem
Antal rum för vandrarhem redovisas från och med 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal anläggningar:
antal
Antal rum/stugor:
antal
Antal bäddar:
antal
Referenstid
Antal anläggningar:
Månad
Antal rum/stugor:
Månad
Antal bäddar:
Månad
Datatyp
Antal anläggningar:
Stock
Antal rum/stugor:
Stock
Antal bäddar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal anläggningar:
Nej
Antal rum/stugor:
Nej
Antal bäddar:
Nej
Säsongsrensad
Antal anläggningar:
Nej
Antal rum/stugor:
Nej
Antal bäddar:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701BD