Logiintäkt för hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och förmedlade privata stugor och lägenheter efter region. Preliminär statistik. Månad 2018M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Logiintäkt redovisas exkl. moms.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2018 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2019 publiceras våren 2020.
tabellinnehåll
Vandrarhem, per belagt rum, kronor
Logiintäkt per belagt rum för vandrarhem redovisas från och med 2019.
Camping, totalt, 1000-tal kronor
Logiintäkt för camping redovisas från och med 2019.
SoL, totalt, 1000-tal kronor
Förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Hotell, per belagt rum, kronor:
kronor
Hotell, totalt, 1000-tal kronor:
1000-tal kronor
Stugbyar, per belagd stuga, kronor:
kronor
Stugbyar, totalt, 1000-tal kronor:
1000-tal kronor
Vandrarhem, per belagt rum, kronor:
kronor
Vandrarhem, totalt, 1000-tal kronor:
1000-tal kronor
Camping, totalt, 1000-tal kronor:
1000-tal kronor
SoL, totalt, 1000-tal kronor:
1000-tal kronor
Referenstid
Hotell, per belagt rum, kronor:
År
Hotell, totalt, 1000-tal kronor:
År
Stugbyar, per belagd stuga, kronor:
År
Stugbyar, totalt, 1000-tal kronor:
År
Vandrarhem, per belagt rum, kronor:
År
Vandrarhem, totalt, 1000-tal kronor:
År
Camping, totalt, 1000-tal kronor:
År
SoL, totalt, 1000-tal kronor:
År
Datatyp
Hotell, per belagt rum, kronor:
Stock
Hotell, totalt, 1000-tal kronor:
Stock
Stugbyar, per belagd stuga, kronor:
Stock
Stugbyar, totalt, 1000-tal kronor:
Stock
Vandrarhem, per belagt rum, kronor:
Stock
Vandrarhem, totalt, 1000-tal kronor:
Stock
Camping, totalt, 1000-tal kronor:
Stock
SoL, totalt, 1000-tal kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Hotell, per belagt rum, kronor:
Nej
Hotell, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Stugbyar, per belagd stuga, kronor:
Nej
Stugbyar, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Vandrarhem, per belagt rum, kronor:
Nej
Vandrarhem, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Camping, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
SoL, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Säsongsrensad
Hotell, per belagt rum, kronor:
Nej
Hotell, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Stugbyar, per belagd stuga, kronor:
Nej
Stugbyar, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Vandrarhem, per belagt rum, kronor:
Nej
Vandrarhem, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Camping, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
SoL, totalt, 1000-tal kronor:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
000003TZ