Gästnätter efter anläggningstyp och region. Preliminär statistik. Månad 2008M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

anläggningstyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 144 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Månadstabellerna innehåller preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras. Månadstabeller för 2008-2018 avser slutlig statistik. Slutlig statistik för 2019 publiceras våren 2020.
anläggningstyp
Totalt H, S, V, C och SoL
Hotell (H) Stugbyar (S) Vandrarhem (V) Camping (C) och förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Antal , anläggningstyp: Totalt H, S, V, C och SoL
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Antal , region: 0010 Stor-Stockholm
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Antal , region: 0020 Stor-Göteborg
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Antal , region: 0030 Stor-Malmö
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Procent , region: 0060 Riket exkl storstadsområden
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Procent , anläggningstyp: Totalt H, S, V, C och SoL
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Procent , region: 0010 Stor-Stockholm
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Procent , region: 0020 Stor-Göteborg
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Procent , region: 0030 Stor-Malmö
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Procent , region: 0060 Riket exkl storstadsområden
I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procent:
procent
Referenstid
Antal:
Månad
Procent:
Månad
Datatyp
Antal:
Stock
Procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701A7