Belagda hotellrum och stugor i stugbyar efter region. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-04-04
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Belagda hotellrum:
antal
Belagda stugor i stugbyar:
antal
Referenstid
Belagda hotellrum:
År
Belagda stugor i stugbyar:
År
Datatyp
Belagda hotellrum:
Stock
Belagda stugor i stugbyar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Belagda hotellrum:
Nej
Belagda stugor i stugbyar:
Nej
Säsongsrensad
Belagda hotellrum:
Nej
Belagda stugor i stugbyar:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701AE