Statistikdatabasen
Gästnätter per anläggningstyp efter region. År 2008 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
tabellinnehåll
Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL
Hotell (H) Stugbyar (S) Vandrarhem (V), Camping (C) och förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: SoL , region: 0010 Stor-Stockholm
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL , region: 0010 Stor-Stockholm
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: SoL , region: 0020 Stor-Göteborg
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL , region: 0020 Stor-Göteborg
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: SoL , region: 0030 Stor-Malmö
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL , region: 0030 Stor-Malmö
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: SoL , region: 0060 Riket exkl storstadsområden
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
tabellinnehåll: Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL , region: 0060 Riket exkl storstadsområden
I storstadsområden och riket exkl. storstadsområden ingår inte förmedlade privata Stugor och Lägenheter (SoL).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Hotell:
antal
Stugbyar:
antal
Vandrarhem:
antal
Camping:
antal
SoL:
antal
Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL:
antal
Referenstid
Hotell:
År
Stugbyar:
År
Vandrarhem:
År
Camping:
År
SoL:
År
Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL:
År
Datatyp
Hotell:
Stock
Stugbyar:
Stock
Vandrarhem:
Stock
Camping:
Stock
SoL:
Stock
Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL:
Stock
Kalenderkorrigerad
Hotell:
Nej
Stugbyar:
Nej
Vandrarhem:
Nej
Camping:
Nej
SoL:
Nej
Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL:
Nej
Säsongsrensad
Hotell:
Nej
Stugbyar:
Nej
Vandrarhem:
Nej
Camping:
Nej
SoL:
Nej
Gästnätter totalt, H, S, V, C och SoL:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701BI