Disponibel kapacitet och gästnätter på samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem samt kapacitetsutnyttjande av bäddar efter region. År 1978 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Tabellen innehåller uppgifter om disponibel kapacitet och gästnätter på samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem efter region. För att underlätta jämförelse över tid redovisas statistiken efter aktuell regional indelning 2007-01-01.
1994 gjordes en komplettering av underlaget för statistiken med ca 150 anläggningar, som främst utgjordes av konferensanläggningar. Dessa inkluderades i kategorin Hotell.

Från och med år 2002 redovisas samtliga vandrarhem under kategorin Vandrarhem. Tidigare ingick de anläggningar som inte var STF-anslutna i kategorin Hotell.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal disponibla anläggningar:
antal
Antal disponibla bäddar:
antal
Antal gästnätter:
antal
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
procent
Referenstid
Antal disponibla anläggningar:
År
Antal disponibla bäddar:
År
Antal gästnätter:
År
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
År
Datatyp
Antal disponibla anläggningar:
Stock
Antal disponibla bäddar:
Stock
Antal gästnätter:
Stock
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal disponibla anläggningar:
Nej
Antal disponibla bäddar:
Nej
Antal gästnätter:
Nej
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal disponibla anläggningar:
Nej
Antal disponibla bäddar:
Nej
Antal gästnätter:
Nej
Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent:
Nej
Skapad datum
2020-05-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
00000204