Statistikdatabasen
Antal hotell, stugbyar och vandrarhem (inkl. stängda anläggningar) efter region och anläggningstyp. År 2008 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

anläggningstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Uppgifter avser kapaciteten i december.
anläggningstyp
Totalt H, S och V
Hotell (H) Stugbyar (S) Vandrarhem (V)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal anläggningar:
antal
Referenstid
Antal anläggningar:
December
Datatyp
Antal anläggningar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal anläggningar:
Nej
Säsongsrensad
Antal anläggningar:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
NV1701AF