Konkurser efter region, näringsgren SNI 2007, storleksklass och företagsform. Månad 2009M01 - 2019M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 37 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 6 Valda

Sök

företagsform

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 125 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2013M01 särredovisas dödsbon. Tidigare perioder har dessa redovisats som privatperson eller enskild firma.
Korrigeringen 2014-10-21 av uppgifterna gjordes i samband med att ny information blivit tillgänglig.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-17
Kontakt
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
magnus.nystrom@scb.se

Enhet
Konkurser:
antal
Referenstid
Konkurser:
Kalendermånad
Datatyp
Konkurser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Konkurser:
Nej
Säsongsrensad
Konkurser:
Nej
Skapad datum
2019-06-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtanalys
Matris
NV1401A4