Anställda drabbade av konkurser efter region, näringsgren SNI 2007 och företagsform. Månad 2009M01 - 2020M01
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 37 Valda

Sök

företagsform

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 133 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Revidering 2019-07-15. Tabellen reviderades avseende maj 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-14
Kontakt
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
magnus.nystrom@scb.se

Enhet
Anställda drabbade av konkurser:
antal
Referenstid
Anställda drabbade av konkurser:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda drabbade av konkurser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda drabbade av konkurser:
Nej
Säsongsrensad
Anställda drabbade av konkurser:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtanalys
Matris
NV1401A3