Andel av reklam och marknadsföring med effekter > 1 år, fördelning efter näringsgren År 2014 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 14 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen korrigerad 2016-10-28.
Framtagningen av denna statistik är av experimentell karaktär och statistiken bör därför tolkas och användas med försiktighet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-19
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Effekter > 1 år:
andel
Felmarginal +/- för effekter:
procent
Datatyp
Effekter > 1 år:
Flöde
Felmarginal +/- för effekter:
Flöde
Pristyp
Effekter > 1 år:
Löpande Priser
Felmarginal +/- för effekter:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Effekter > 1 år:
Nej
Felmarginal +/- för effekter:
Nej
Säsongsrensad
Effekter > 1 år:
Nej
Felmarginal +/- för effekter:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000IR