Utgifter för IT-inköp (hård- och mjukvara) efter varutyp och storleksklass. År 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

varutyp

Totalt 3 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr , varutyp: mjukvara
Observera att tabelluppgifterna Utgifter för hårdvara: datorutrustning respektive telekommunikationsutrustning inte kan förekomma inom varutypen Mjukvara.
tabellinnehåll: Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr , varutyp: mjukvara
Observera att tabelluppgifterna Utgifter för hårdvara: datorutrustning respektive telekommunikationsutrustning inte kan förekomma inom varutypen Mjukvara.
tabellinnehåll: Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr , varutyp: hård- och mjukvara
Observera att tabelluppgifterna Utgifter för hårdvara: datorutrustning respektive telekommunikationsutrustning inte kan förekomma inom varutypen Mjukvara.
tabellinnehåll: Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr , varutyp: hård- och mjukvara
Observera att tabelluppgifterna Utgifter för hårdvara: datorutrustning respektive telekommunikationsutrustning inte kan förekomma inom varutypen Mjukvara.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-10-14
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Utgifter för IT-inköp: investeringar, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för IT-inköp: kostnadsbokförda utgifter, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för IT-inköp: totalt, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Utgifter för IT-inköp: investeringar, mnkr:
Flöde
Utgifter för IT-inköp: kostnadsbokförda utgifter, mnkr:
Flöde
Utgifter för IT-inköp: totalt, mnkr:
Flöde
Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr:
Flöde
Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr:
Flöde
Pristyp
Utgifter för IT-inköp: investeringar, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för IT-inköp: kostnadsbokförda utgifter, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för IT-inköp: totalt, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter för IT-inköp: investeringar, mnkr:
Nej
Utgifter för IT-inköp: kostnadsbokförda utgifter, mnkr:
Nej
Utgifter för IT-inköp: totalt, mnkr:
Nej
Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr:
Nej
Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter för IT-inköp: investeringar, mnkr:
Nej
Utgifter för IT-inköp: kostnadsbokförda utgifter, mnkr:
Nej
Utgifter för IT-inköp: totalt, mnkr:
Nej
Utgifter för hårdvara: datorutrustning, mnkr:
Nej
Utgifter för hårdvara: telekommunikationsutrustning, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0802H1