Kostnader för hyra och leasing av hårdvara inkl. service efter hårdvarutyp och storleksklass. År 2007 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hårdvarutyp

Totalt 3 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-10-14
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hårdvara, mnkr:
miljoner kronor
Konfidensintervall för hårdvara, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Hårdvara, mnkr:
Flöde
Konfidensintervall för hårdvara, mnkr:
Flöde
Pristyp
Hårdvara, mnkr:
Löpande Priser
Konfidensintervall för hårdvara, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hårdvara, mnkr:
Nej
Konfidensintervall för hårdvara, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Hårdvara, mnkr:
Nej
Konfidensintervall för hårdvara, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0802C0