Kostnader för hyra och leasing av hårdvara inkl. service efter hårdvarutyp och bransch. År 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hårdvarutyp

Totalt 3 Valda

Sök

bransch

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-10-09
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hårdvara, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Hårdvara, mnkr:
Flöde
Pristyp
Hårdvara, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hårdvara, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Hårdvara, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0802E1