Årsverken för utveckling av mjukvara som utförs av egen personal efter typ av utveckling. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Typ av utveckling

Totalt 4 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-02
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Årsverken, antal:
antal
Årsverken antal, felmarginal (±):
antal
Årsverken, andel:
andel
Årsverken andel, felmarginal (±):
andel
Referenstid
Årsverken, antal:
År
Årsverken antal, felmarginal (±):
ÅR
Årsverken, andel:
ÅR
Årsverken andel, felmarginal (±):
ÅR
Datatyp
Årsverken, antal:
Flöde
Årsverken antal, felmarginal (±):
Flöde
Årsverken, andel:
Flöde
Årsverken andel, felmarginal (±):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Årsverken, antal:
Nej
Årsverken antal, felmarginal (±):
Nej
Årsverken, andel:
Nej
Årsverken andel, felmarginal (±):
Nej
Säsongsrensad
Årsverken, antal:
Nej
Årsverken antal, felmarginal (±):
Nej
Årsverken, andel:
Nej
Årsverken andel, felmarginal (±):
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003SJ