Utgifter för köp av it-tjänster, fördelning efter typ och storleksklass År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av utgift

Totalt 3 Valda

Sök

storleksklass Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-19
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Totala utgifter:
miljoner kronor
Felmarginal +/- för totala utgifter:
procent
Datatyp
Totala utgifter:
Flöde
Felmarginal +/- för totala utgifter:
Flöde
Pristyp
Totala utgifter:
Löpande Priser
Felmarginal +/- för totala utgifter:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Totala utgifter:
Nej
Felmarginal +/- för totala utgifter:
Nej
Säsongsrensad
Totala utgifter:
Nej
Felmarginal +/- för totala utgifter:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000IP