Utgifter för leasing av IT-utrustning efter typ av leasing. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av leasing

Totalt 3 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-02
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Utgifter, mnkr:
miljoner kronor
Felmarginal för utgifter ±, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Utgifter, mnkr:
Flöde
Felmarginal för utgifter ±, mnkr:
Flöde
Pristyp
Utgifter, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal för utgifter ±, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter, mnkr:
Nej
Felmarginal för utgifter ±, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, mnkr:
Nej
Felmarginal för utgifter ±, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003PO