Utgifter (exkl. leasing) för IT-inköp efter varutyp och storleksklass. År 2009 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

varutyp

Totalt 4 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerade värden 2015-10-16 för mjukvara, telekom och summa

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-19
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
miljoner kronor
Felmarginal ± för totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
miljoner kronor
Investeringar, mnkr:
miljoner kronor
Felmarginal ± för investeringar, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Flöde
Felmarginal ± för totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Flöde
Investeringar, mnkr:
Flöde
Felmarginal ± för investeringar, mnkr:
Flöde
Pristyp
Totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal ± för totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Löpande Priser
Investeringar, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal ± för investeringar, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Nej
Felmarginal ± för totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Nej
Investeringar, mnkr:
Nej
Felmarginal ± för investeringar, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Nej
Felmarginal ± för totala utgifter (inkl. investeringar), mnkr:
Nej
Investeringar, mnkr:
Nej
Felmarginal ± för investeringar, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0802AA