Investeringar i 1985 års priser efter investeringsobjekt och näringsgren SNI69. År 1980 - 1993
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

investeringsobjekt

Totalt 2 Valda

Sök

näringsgren SNI69

Totalt 38 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Investeringsenkäten är en urvalsundersökning och genomförs tre gånger per år. Företaget är urvalsobjekt. För att redovisning per bransch skall möjliggöras begärs av företagen särredovisning per arbetsställe. Undersökningen täcker (fr.o.m. redovisningsåret 1990) företag med minst 10 anställda (dessförinnan minst 5 anställda). Företag med minst 200 anställda är totalundersökta i samtliga enkäter. Detta medför att bortfallet i investerade kronor är mycket lågt.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-05-05
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Investeringar, utfall, 1985 års priser, mkr:
mkr
Datatyp
Investeringar, utfall, 1985 års priser, mkr:
Flöde
Pristyp
Investeringar, utfall, 1985 års priser, mkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Investeringar, utfall, 1985 års priser, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Investeringar, utfall, 1985 års priser, mkr:
Nej
Bastid
Investeringar, utfall, 1985 års priser, mkr:
1990
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801B6