Investeringar i 1991 års priser efter näringsgren SNI92 och investeringsobjekt. År 1990 - 1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

Totalt 88 Valda

Sök

investeringsobjekt

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller verkställda investeringar t.o.m. föregående år omräknat till fast penningvärde.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-07-17
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Investeringar, utfall, 1991 års priser, mkr:
mkr
Datatyp
Investeringar, utfall, 1991 års priser, mkr:
Flöde
Pristyp
Investeringar, utfall, 1991 års priser, mkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Investeringar, utfall, 1991 års priser, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Investeringar, utfall, 1991 års priser, mkr:
Nej
Bastid
Investeringar, utfall, 1991 års priser, mkr:
1990
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801A6