Investeringar i löpande priser efter näringsgren SNI2002 och investeringsobjekt. År 1990 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

Totalt 83 Valda

Sök

investeringsobjekt

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Enkäten i maj omfattar ej längre investeringsplaner för det kommande året (fr o m 2001)
Tabellen innehåller verkställda investeringar t.o.m. föregående år och den senaste enkätens uppgifter (februari-, maj- resp. oktoberenkäten) avseende innevarande år samt prognos för det kommande året. Uppgifter i löpande priser.
år
1990
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1991
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1992
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1993
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1994
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1995
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1996
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
1997
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
2003
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
2005
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
2007
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.
2008
Korrigering 2013-11-21. Data för 1990-1997, 2003, 2005, 2007 och 2008 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-11-21
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Löpande priser, mkr:
mkr
Datatyp
Löpande priser, mkr:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801C5