Investeringar efter enkättillfälle, näringsgren SNI2002 och investeringsobjekt. Kvartal + prognosår 1990K1 - 2008K5
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

enkättillfälle

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

Totalt 83 Valda

Sök

investeringsobjekt

Totalt 4 Valda

Sök

5-kvartal Markera minst ett värde

Totalt 95 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Enkäten i maj omfattar ej längre investeringsplaner för det kommande året (fr o m 2001)
Det femte kvartalet respektive år avser prognos för efterföljande år. T.ex. 1990K5 ger prognos för 1991.
Tabellen innehåller investeringsuppgifter från samtliga enkättillfällen (februari-, maj- resp. oktoberenkäten). Används för att studera prognosfelet, skillnader mellan planer och utfall, vid olika enkättillfällen och inom olika branscher. Uppgifter i löpande priser.
enkättillfälle
februarienkäten
Februarienkäten innehåller kvartalsuppgifter för föregående år samt en prognos för innevarande helår i kvartal 5. T.ex. februarienkäten 1996 innehåller kvartalsuppgifter för 1995 och en prognos för helåret 1996.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-03-09
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Löpande priser, mkr:
mkr
Datatyp
Löpande priser, mkr:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801C4