Investeringar efter näringsgren SNI2002 och investeringsobjekt. Kvartal 1990K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

Totalt 68 Valda

Sök

investeringsobjekt

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 76 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Enkäten i maj omfattar ej längre investeringsplaner för det kommande året (fr o m 2001)
Tabellen innehåller verkställda investeringar t.o.m. föregående år och den senaste enkätens uppgifter (februari-, maj- resp. oktoberenkäten) avseende verkställda/planerade investeringar innevarande år. Uppgifter i löpande priser.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-03-09
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Löpande priser, mkr:
mkr
Datatyp
Löpande priser, mkr:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801A3