Planerade samt verkställda investeringar per kvartal, efter näringsgren SNI2007 och investeringsobjekt. Kvartal 2008K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 79 Valda

Sök

investeringsobjekt Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-11-20: Data för 2014-2015 har korrigerats.
Korrigering 2016-03-03: Data för 2014-2015 har korrigerats.
Korrigering 2017-05-30 :Data för utfall 2016 har korrigerats.
Transportmedel redovisas inte från och med kvartal 1 2019.
Korrigering 2019-06-14. Data för utfall kvartal 1 2019 har korrigerats.
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
Investeringar, kvartalsutfall (aug. år t) redovisas fr.o.m. 2019, kvartal 2.
Korrigering 2019-08-21. Data för utfall kvartal 1 2019 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-28
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Investeringar, kvartalsutfall (maj år t):
mnkr
Investeringar, kvartalsprognos (maj. år t):
mnkr
Investeringar, kvartalsutfall (aug. år t):
mnkr
Investeringar, kvartalsutfall (okt år t):
mnkr
Investeringar, kvartalsprognos (okt. år t):
mnkr
Investeringar, kvartalsutfall (feb år t+1):
mnkr
Datatyp
Investeringar, kvartalsutfall (maj år t):
Flöde
Investeringar, kvartalsprognos (maj. år t):
Flöde
Investeringar, kvartalsutfall (aug. år t):
Flöde
Investeringar, kvartalsutfall (okt år t):
Flöde
Investeringar, kvartalsprognos (okt. år t):
Flöde
Investeringar, kvartalsutfall (feb år t+1):
Flöde
Pristyp
Investeringar, kvartalsutfall (maj år t):
Löpande Priser
Investeringar, kvartalsprognos (maj. år t):
Löpande Priser
Investeringar, kvartalsutfall (aug. år t):
Löpande Priser
Investeringar, kvartalsutfall (okt år t):
Löpande Priser
Investeringar, kvartalsprognos (okt. år t):
Löpande Priser
Investeringar, kvartalsutfall (feb år t+1):
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Investeringar, kvartalsutfall (maj år t):
Nej
Investeringar, kvartalsprognos (maj. år t):
Nej
Investeringar, kvartalsutfall (aug. år t):
Nej
Investeringar, kvartalsutfall (okt år t):
Nej
Investeringar, kvartalsprognos (okt. år t):
Nej
Investeringar, kvartalsutfall (feb år t+1):
Nej
Säsongsrensad
Investeringar, kvartalsutfall (maj år t):
Nej
Investeringar, kvartalsprognos (maj. år t):
Nej
Investeringar, kvartalsutfall (aug. år t):
Nej
Investeringar, kvartalsutfall (okt år t):
Nej
Investeringar, kvartalsprognos (okt. år t):
Nej
Investeringar, kvartalsutfall (feb år t+1):
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003PR