Planerade samt verkställda investeringar, helår, efter näringsgren SNI2007 och investeringsobjekt. År 2007 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 79 Valda

Sök

investeringsobjekt

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-11-20: Data för 2014-2015 har korrigerats.
Korrigering 2016-03-03: Data för 2014-2015 har korrigerats.
Korrigering 2017-05-30 :Data för utfall 2016 har korrigerats.
Transportmedel redovisas inte från och med kvartal 1 2019.
tabellinnehåll
Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2008
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2008
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2008
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2008
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2008
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2013
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2013
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2013
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2013
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2013
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats
tabellinnehåll: Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2007
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2010
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2011
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2009
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009, 2010 och 2011 har korrigerats.
tabellinnehåll: Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr , år: 2012
Korrigering 2013-11-21. Data för 2012 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-02
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr:
mnkr
Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr:
mnkr
Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr:
mnkr
Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr:
mnkr
Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr:
mnkr
Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr:
mnkr
Datatyp
Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr:
Flöde
Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr:
Flöde
Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr:
Flöde
Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr:
Flöde
Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr:
Flöde
Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr:
Nej
Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Prognos 1 (okt. år t-1), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 2 (feb. år t), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 4 (okt. år t), löpande priser, mnkr:
Nej
Prognos 5 (feb. år t+1), löpande priser, mnkr:
Nej
Utfall (feb./maj år t+1), löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801X0