Verkställda investeringar, helår, efter näringsgren SNI 2007 och investeringsobjekt. 2008 års prisnivå. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 79 Valda

Sök

investeringsobjekt

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-11-20: Data för 2014-2015 har korrigerats.
Transportmedel redovisas inte från och med kvartal 1 2019.
år
2008
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
2009
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
2009
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009 och 2010 har korrigerats på grund av byte av fastprisindex.
2010
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
2010
Korrigering 2013-05-22. Data för 2009 och 2010 har korrigerats på grund av byte av fastprisindex.
2011
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
2011
Korrigering 2013-05-22. Data för 2011 har korrigerats.
2012
Korrigering 2014-05-22. Data för 2008-2013 har korrigerats.
2012
Korrigering 2013-11-21. Data för 2012 har korrigerats.
2012
Korrigering 2014-03-07. Data för 2012 har korrigerats

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-27
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Verkställda investeringar, mnkr, 2008 års prisnivå:
mnkr
Datatyp
Verkställda investeringar, mnkr, 2008 års prisnivå:
Flöde
Pristyp
Verkställda investeringar, mnkr, 2008 års prisnivå:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Verkställda investeringar, mnkr, 2008 års prisnivå:
Nej
Säsongsrensad
Verkställda investeringar, mnkr, 2008 års prisnivå:
Nej
Bastid
Verkställda investeringar, mnkr, 2008 års prisnivå:
2008
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801Z8