Kapacitetsutnyttjande inom totala industrin (B+C), procent. Kvartal 2013K4 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2019-08-29. Vid publiceringen av kvartal 2 2019 korrigerades statistiken för kvartal 1 2018
tabellinnehåll
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal
Förändringstal i jämfört med föregående kvartal är korrigerat för kalender- och säsongseffekter.
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år
Förändringstal jämfört med motsvarande kvartal föregående år är korrigerat för kalendereffekter.
tabellinnehåll: Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal , kvartal: 2019K4
Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2019:

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,3 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet 2018, och redovisade en utnyttjandegrad på 89,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019, varit oförändrad, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,1 procentenheter, till 91,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-21
Kontakt
Daniel Rådelid, SCB
+46 010 479 60 92
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh, SCB
+46 010-479 61 65
lo.mildh@scb.se

Enhet
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
procent
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
procent
Referenstid
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Kvartal
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Kvartal
Datatyp
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Medel
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Medel
Kalenderkorrigerad
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Ja
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Ja
Säsongsrensad
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Ja
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0701AN