Volymförändringar i industrins lager efter lagertyp och näringsgren SNI2007. Kvartal 2008K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

lagertyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 49 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-11-15 I samband med publiceringen av tredje kvartalet 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med andra kvartalet 2015 på grund av ny information.
Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.
På grund av sekretess har följande branscher reviderats från 2017K1 och redovisas nu med ".." 05 kolgruvor 06 industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 07 metallmalmsgruvor 08 annan industri för mineralutvinning 09 serviceföretag till utvinning
I samband med publiceringen av första kvartalet 2020 har metoden för omräkning från anskaffningsvärde till åretanskaffningsvärde ändrats. Den nya metoden används för beräkning av lagerförändringen från och med kvartal 2 2019 och i samband med detta revideras statistiken.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-15
Kontakt
Johan Hansson, SCB
+46 010-479 63 59
johan.hansson@scb.se

Enhet
Volymförändringar i industrins lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
tkr
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
tkr
Referenstid
Volymförändringar i industrins lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Per den sista varje kvartal
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
Per den sista varje kvartal
Datatyp
Volymförändringar i industrins lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Stock
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
Stock
Pristyp
Volymförändringar i industrins lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Löpande Priser
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Volymförändringar i industrins lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Nej
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Volymförändringar i industrins lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Nej
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
Nej
Bastid
Volymförändringar i industrins lager, 2010 års priser, tkr:
2010
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0602A3