Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften efter lagertyp och näringsgren SNI92. Kvartal 1990K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

lagertyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI92

Totalt 58 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 76 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Lagerstockarna för åren 1995 och 1996 har reviderats på grund av en förändring i produktionssystemet. Detta innebär att dessa uppgifter inte är jämförbara med uppgifterna före första kvartalet 1995.
För att få färdigvaror totalt, summeras värdena Färdigvaror av egen tillverkning och Färdigvaror av främmande tillverkning.
lagertyp
insatsvaror
Insatsvaror avser de råvaror, främmande halvfabrikat, färdiga delar, emballage m.m., som direkt erfodras för den färdiga varans framställning och/eller distribution.
varor i arbete
Varor i arbete avser alla pågående arbeten. Hit räknas således även egna halvfabrikat som framställs vid något av företagets arbetsställen och som är avsedda att ytterligare bearbetas inom företaget.
färdigvaror av egen tillverkning
Färdigvaror av egen tillverkning avser de varor, oavsett bearbetningsgraden, som tillverkats vid företagets arbetsställen och är avsedda att försäljas till företagets kunder.
färdigvaror av främmande tillverkning
Färdigvaror av främmande tillverkning avser de varor som inköpts för återförsäljning till företagets kunder utan vidare bearbetning inom företaget.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-13
Kontakt
Johan Hansson, SCB
+46 010-479 63 59
johan.hansson@scb.se

Enhet
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, löpande priser, tkr:
tkr
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
tkr
Referenstid
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, löpande priser, tkr:
Per den sista varje kvartal
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
Per den sista varje kvartal
Datatyp
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, löpande priser, tkr:
Stock
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
Stock
Pristyp
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, löpande priser, tkr:
Nej
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, löpande priser, tkr:
Nej
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
Nej
Bastid
Industrins lagerstockar vid kvartalsskiften, 1990 års priser, tkr:
1990
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0602A1