Industrins orderingång, 2000=100, efter marknad och näringsgren SNI 2002. År 1990 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

marknad

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002

Totalt 59 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-10
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Enhet
Industrins orderingång, fasta priser, 2000=100:
index
Datatyp
Industrins orderingång, fasta priser, 2000=100:
Flöde
Pristyp
Industrins orderingång, fasta priser, 2000=100:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industrins orderingång, fasta priser, 2000=100:
Nej
Säsongsrensad
Industrins orderingång, fasta priser, 2000=100:
Nej
Bastid
Industrins orderingång, fasta priser, 2000=100:
2000
Skapad datum
2020-08-08
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501E7