Industrins omsättning, 2000=100, efter marknad och näringsgren SNI 2002. År 1990 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

marknad

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002

Totalt 59 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-10
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Enhet
Industrins omsättning, fasta priser, 2000=100:
index
Datatyp
Industrins omsättning, fasta priser, 2000=100:
Flöde
Pristyp
Industrins omsättning, fasta priser, 2000=100:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industrins omsättning, fasta priser, 2000=100:
Nej
Säsongsrensad
Industrins omsättning, fasta priser, 2000=100:
Nej
Bastid
Industrins omsättning, fasta priser, 2000=100:
2000
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501E8