Industrins orderingång och omsättning för totala industrin (B+C). Månad 2014M01 - 2017M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2015-04-07 Aggregat samt tillhörande delbranscher för Industrins orderingång har korrigerats för perioden januari 2015.
2015-04-07 Aggregat samt tillhörande delbranscher för Industrins omsättning har korrigerats för perioden januari 2015.
2016-04-05 I samband med publiceringen av februari 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 24 stål och metallverk. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
För mer information från SCB avseende denna publicering, vänligen läs aktuell statistiknyhet .
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.
tabellinnehåll
Förändring i procent från vald månad jämfört med föregående månad
Förändringstal jämfört med föregående månad är korrigerat för kalender- och säsongseffekter.
Förändring i procent från vald månad jämfört med samma månad föregående år
Förändringstal jämfört med motsvarande månad föregående år är korrigerat för kalendereffekter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-11-06
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Enhet
Förändring i procent från vald månad jämfört med föregående månad:
index
Förändring i procent från vald månad jämfört med samma månad föregående år:
index
Referenstid
Förändring i procent från vald månad jämfört med föregående månad:
Månad
Förändring i procent från vald månad jämfört med samma månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring i procent från vald månad jämfört med föregående månad:
Flöde
Förändring i procent från vald månad jämfört med samma månad föregående år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förändring i procent från vald månad jämfört med föregående månad:
Nej
Förändring i procent från vald månad jämfört med samma månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring i procent från vald månad jämfört med föregående månad:
Nej
Förändring i procent från vald månad jämfört med samma månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501AW