Industrins orderingång, 2005=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. År 2000 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

marknad

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 51 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-02-08
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Enhet
Industrins orderingång, fasta priser, 2005=100:
index
Datatyp
Industrins orderingång, fasta priser, 2005=100:
Flöde
Pristyp
Industrins orderingång, fasta priser, 2005=100:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industrins orderingång, fasta priser, 2005=100:
Nej
Säsongsrensad
Industrins orderingång, fasta priser, 2005=100:
Nej
Bastid
Industrins orderingång, fasta priser, 2005=100:
2005
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501F5