Industrins omsättning, fasta priser 2010=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. År 2000 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

marknad

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 51 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-04-05 I samband med publiceringen av februari 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 24 stål och metallverk. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
2016-12-05: I samband med publiceringen av oktober 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 29 motorfordonsindustrin. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-05-05
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Enhet
Industrins omsättning, fasta priser, 2010=100:
index
Datatyp
Industrins omsättning, fasta priser, 2010=100:
Flöde
Pristyp
Industrins omsättning, fasta priser, 2010=100:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industrins omsättning, fasta priser, 2010=100:
Nej
Säsongsrensad
Industrins omsättning, fasta priser, 2010=100:
Nej
Bastid
Industrins omsättning, fasta priser, 2010=100:
2010
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501AU