Industrins omsättning, 2005=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. Månad 2000M01 - 2012M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

marknad

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 51 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-02-08
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Enhet
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
index
Trendskattning:
index
Datatyp
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Flöde
Trendskattning:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Löpande Priser
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Löpande Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Löpande Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Löpande Priser
Trendskattning:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Nej
Trendskattning:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Nej
Trendskattning:
Nej
Bastid
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
2005
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
2005
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
2005
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
2005
Trendskattning:
2005
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501AA