Industrins omsättning, 2015=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. Månad 2000M01 - 2019M04
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

marknad

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 51 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 232 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2015-04-07 Aggregat samt tillhörande delbranscher för Industrins omsättning har korrigerats för perioden januari 2015.
I samband med publiceringen av april 2015 har en del metodförändringar introducerats, bland annat byte av indexmetod. Tidsserien har räknats tillbaka till och med 2000 i syfte att minska eventuella nivåskiftningar och tidsseriebrott, vilket har resulterat i revideringar av historiken för vissa serier.
2015-11-05 I samband med publiceringen av september 2015 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI19 industrin för petroleumprodukter och SNI 23 industrin för icke-metalliska mineraliska produkter. Detta påverkar framförallt dessa branscher och de aggregat där de ingår.
2016-04-05 I samband med publiceringen av februari 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 24 stål och metallverk. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
2016-12-05: I samband med publiceringen av oktober 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 29 motorfordonsindustrin. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
2017-01-10 I samband med publiceringen av november 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i aggregatet för gruvor och mineralutvinningsindustrin, B
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.
Revidering 2018-02-06. Vid publiceringen av december 2017 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2016.
Revidering 2018-05-04. Vid publiceringen av mars 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2016. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Revidering 2018-07-05. Vid publiceringen av maj 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom totala industrisektorn från januari 2017. Revideringen gäller fördelningen mellan import- och exportmarknaden, totalen påverkas ej. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad februari 2019 reviderades statistiken för övrig maskinindustri (28) från januari–september 2018, samt pappers- och pappersvarutillverkning (17) från maj 2017 och framåt. Ovanstående revidering omfattar även alla aggregat där ovanstående branscher ingår. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB.
tabellinnehåll
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas
Fasta priser, kalenderkorrigerad
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas
Trendskattning
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad
Förändring i procent jämfört med föregående månad korrigerat för kalender- och säsongseffekter.
Årsutveckling, kalenderkorrigerad
Förändring i procent jämfört med motsvarande månad föregående år korrigerat för kalendereffekter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Linn Hedman, SCB
+46 010-479 40 00
linn.hedman@scb.se

Rickard Bengtsberg, SCB
+46 010-479 48 51
Rickard.Bengtsberg@scb.se

Enhet
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
index
Trendskattning:
index
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
procent
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
procent
Datatyp
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Flöde
Trendskattning:
Flöde
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Flöde
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Löpande Priser
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Fasta Priser
Trendskattning:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Nej
Bastid
Löpande priser, ej kalenderkorrigerad:
2015
Fasta priser, ej kalenderkorrigerad:
2015
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
2015
Fasta priser, kalenderkorrigerad, säsongensad:
2015
Trendskattning:
2015
Skapad datum
2019-06-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0501AV