Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2000=100, efter näringsgren SNI 2002. Kvartal 1990K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2002

Totalt 63 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 76 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-10
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad, kvartal:
index
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
index
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
index
Trendskattning, kvartal:
index
Datatyp
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Flöde
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Flöde
Trendskattning, kvartal:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Fasta Priser
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Fasta Priser
Trendskattning, kvartal:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Ja
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Ja
Trendskattning, kvartal:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Nej
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Ja
Trendskattning, kvartal:
Ja
Bastid
Kalenderkorrigerad, kvartal:
2000
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
2000
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
2000
Trendskattning, kvartal:
2000
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402G5