Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2000=100, efter näringsgren SNI 2002. År 1990 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2002

Totalt 63 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-10
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2000=100:
index
Datatyp
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2000=100:
Flöde
Pristyp
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2000=100:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2000=100:
Nej
Säsongsrensad
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2000=100:
Nej
Bastid
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2000=100:
2000
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402G9