Lagerkorrigerad industriproduktionsindex (IPI), 2010=100, ej kalenderkorrigerad, efter näringsgren SNI2007. Kvartal 2008K1 - 2017K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 55 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-06
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Ej kalenderkorrigerad, 2010=100, kvartal:
index
Datatyp
Ej kalenderkorrigerad, 2010=100, kvartal:
Flöde
Pristyp
Ej kalenderkorrigerad, 2010=100, kvartal:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Ej kalenderkorrigerad, 2010=100, kvartal:
Ja
Säsongsrensad
Ej kalenderkorrigerad, 2010=100, kvartal:
Nej
Bastid
Ej kalenderkorrigerad, 2010=100, kvartal:
2010
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402AR