Statistikdatabasen
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2010=100, efter näringsgren SNI2007. Historiska tidsserier. Månad 1980M01 - 1999M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 240 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-01-22
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad:
index
Ej kalenderkorrigerad:
index
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
index
Trendskattning:
index
Datatyp
Kalenderkorrigerad:
Flöde
Ej kalenderkorrigerad:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Flöde
Trendskattning:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Ej kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Fasta Priser
Trendskattning:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad:
Ja
Ej kalenderkorrigerad:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad:
Nej
Ej kalenderkorrigerad:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Bastid
Kalenderkorrigerad:
2010
Ej kalenderkorrigerad:
2010
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
2010
Trendskattning:
2010
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402AN