Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2010=100, efter näringsgren SNI2007. År 2000 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 55 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-04-05 I samband med publiceringen av februari 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 24 stål och metallverk. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
I samband med publiceringen av december 2016 reviderades statistiken tillbaka till och med april 2015. Detta på grund av ny information i aggregatet för gruvor och mineralutvinningsindustrin, B.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-06
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2010=100:
index
Datatyp
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2010=100:
Flöde
Pristyp
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2010=100:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2010=100:
Nej
Säsongsrensad
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2010=100:
Nej
Bastid
Industriproduktionsindex (IPI/PVI), ej kalenderkorrigerad, 2010=100:
2010
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402AE