Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2010=100, efter näringsgren SNI2007. Kvartal 2000K1 - 2017K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 55 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 70 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2015-11-05 I samband med publiceringen av kvartal 3 2015 reviderades statistiken tillbaks till och med kvartal 2 2015. Detta på grund av ny information i SNI19 industrin för petroleumprodukter och SNI 23 industrin för icke-metalliska mineraliska produkter. Detta påverkar framförallt dessa branscher och de aggregat där de ingår.
2016-04-05 I samband med publiceringen av februari 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 24 stål och metallverk. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
2016-12-05: I samband med publiceringen av oktober 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 29 motorfordonsindustrin. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
I samband med publiceringen av december 2016 reviderades statistiken tillbaka till och med april 2015. Detta på grund av ny information i aggregatet för gruvor och mineralutvinningsindustrin, B.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.
tabellinnehåll
Kalenderkorrigerad, kvartal
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas
Ej kalenderkorrigerad, kvartal
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas
Trendskattning, kvartal
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas
Kvartalsutveckling
Förändring i procent jämfört med föregående kvartal korrigerat för kalender- och säsongseffekter
Årsutveckling, kalenderkorrigerad
Förändring i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år korrigerat för kalendereffekter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-05
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad, kvartal:
index
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
index
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
index
Trendskattning, kvartal:
index
Kvartalsutveckling:
procent
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
procent
Datatyp
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Flöde
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Flöde
Trendskattning, kvartal:
Flöde
Kvartalsutveckling:
Flöde
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Fasta Priser
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Fasta Priser
Trendskattning, kvartal:
Fasta Priser
Kvartalsutveckling:
Fasta Priser
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Ja
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Ja
Trendskattning, kvartal:
Ja
Kvartalsutveckling:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, kvartal:
Nej
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
Ja
Trendskattning, kvartal:
Ja
Kvartalsutveckling:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Nej
Bastid
Kalenderkorrigerad, kvartal:
2010
Ej kalenderkorrigerad, kvartal:
2010
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, kvartal:
2010
Trendskattning, kvartal:
2010
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402AU